3D Dental Clinic

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Протетичната дентална медицина се занимава с възстановяване на липсващите зъби в зъбната редица. Като резултат от възстановяването е достигането на пълна функционалност на зъбите и естетика. 
В зависимост от характера и големината на дефекта възстановяването се извършва с подвижни и неподвижни зъбни конструкции (протези, корони или мостове). 

 

Подвижни (снемаеми) зъбни конструкции са частични протези, които се изработват при пациенти с няколко липсващи зъба и цели протези, които се изработват при пациенти с изцяло обеззъбена челюст.

Неснемаемото протезиране представлява лечение с фиксирани корони и мостове.
Короните и мостовете се изработват за да бъдат поставен върху зъбите на пациента при предварителна подготовка на зъба/зъбите, което включва изпиляване до зъбно пънче. 

Когато около липсващия зъб (зъби) има останали други, които са в състояние да поемат тежестта и функцията им, се изпиляват до зъбни пънчета и се поставя конструкция, която обхваща изпилените и липсващите зъби. Така се отстранява “празното пространство” от зъбите, влизащи в моста. По този начин се възстановява естетиката и функцията на дъвкателния апарат.

Короните и мостовете се циментират неподвижно върху зъбните пънчета и не се налага тяхното ежедневно сваляне и поставяне.

Най-предпочитаният материал за изработване на корони и мосове в съвременната дентална медицина е цирконий. Цирконият се отличава с голяма здравина и висока естетичност.
Циркониевите коронки са киселинноустойчиви, устойчиви на абразия и са изключително гладки, което значително възпрепятства задържането на зъбна плака по повърхностите при спазване на нормална орална хигиена. 

                                            Усмихвайте се смело и навсякъде!