3D Dental Clinic

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

 Оралната хирургия е област в денталната медицина, която включва различни видове оперативни интервенции в областта на устната кухина. 

     3D Dental Clinic предлага всички манипулации от областта на оралната хирургия, извършвани в амбулаторни условия:
     – Екстракция (изваждане, премахване) на зъби;
     – Екстракция на полуретинирани и ретинирани зъби;
     – Екстракция на корени
     – Апикална остеотомия
     – Костна регенерация
     – Направлявана тъканна регенерация